Barion Pixel Logopédia I. Artikulációs zavarok – A logopédus
ezajo

Thoroczkay Miklósné, Bonczné Tóth Mária, Fung Emília:
LOGOPÉDIA I.
ARTIKULÁCIÓS ZAVAROK TERÁPIÁJA
e-kiadvány
ISBN 978-615-01-9485-1

A Logopédia I. – artikulációs zavarok terápiája című könyv logopédus hallgatók, fiatal logopédus kollégák számára készült.

A 21. századnak megfelelően elektronikusan olvasható. Szöveges, videó felvételekkel kísért tananyag, amely kizárólag elektronikusan hozzáférhető.

A logopédiai gyakorlatban szükséges tudást tárgyalja elméleti áttekintést követően 30 beszédhangra kiterjedően.

Minden beszédhangra vonatkozóan olvasható az előkészítés folyamata, a beszédhang kialakítása/fejlesztése, a rögzítés, az automatizálás és a motoros differenciálás lépéseinek részletes leírása. Olvasható a terápia tervezése, az óravázlat készítése, az óra szervezése, az eszközök listája, az ajánlott papír alapú és elektronikus gyakorlóanyagok felsorolása.

Szigorúan szűrt szöveganyag segíti a terápia tervezését. Gyakorlási minták mutatják a szókészlet komplex felhasználását.

A videófelvételek a helytelen ejtést, az ajak-, nyelvgyakorlatokat, a normatív beszédhang fejlesztését, a motoros differenciálás lehetséges módját, a csőfonációt, valamint a digitális oktatás lehetséges gyakorlatait mutatják be.

Részletes bemutatásra kerül az online oktatás didaktikai, metodikai, valamint technikai szempontból.

A kiadvány terjedelme meghaladja a 600 oldalt és a 60 rövid videófelvételt.

Emiatt, valamint a szerzői jogok védelme érdekében választotta a kiadó az online kiadvány formát.

A Logopédia I. a világon bárhonnan elérhető – nem letölthető – online kiadvány.